Binisto asin tinawan nin pagbisto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr an mga Pinoy na padagos na naglalaban nin patas sa urualdaw nindang buhay.

Sinaysay kan Presidente na an tunay na diwa kan katalingkasan an mahihiling sa lambang Pinoy na matapang na naglalaban urualdaw.

Ini an nagin mensahe kan presidente katakod kan pagselebrar kan 126th na anibersaryo kan Independence day.

Sinaysay pa kan Punong Ehekutibo na gikan sa pang-urualdaw na pakikibaka kan mga karaniwang Pinoy na masipag, matapang asin pusog na naghahampang sa mga angat kan buhay urualdaw an nagseserbi kaining inspirasyon.

Kabali man sa mga binisto kan Presidente an katatagan kan mga suldados na Pinoy na soboot nagtatao nin proteksiyon sa lambang pulgada kan satuyang teritoryo.

Kabali na digdi an pagtubod na dawa nuarin dae matugot an mga Pinoy na magpasakop o magpaapi sa sisayman.

Kabali man sa mga tinawan onra ni Marcos an mga paraoma asin parasira na nagtatao nin kakanon sa mga Pinoy riingman an didikasyon kan mga paratukdo na nagpapanday man kan kaisipan kan mga masunod na henerasyon.